Gratis hulp voor werkgevers

Steeds meer klanten met elektrische auto’s. Hoe maak ik mijn medewerkers geschikt?
Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam helpt bedrijven met vragen over werk en scholing.
Meld je nu aan
Ik wil mijn personeel niet kwijt, maar heb nu niet genoeg werk. Wat kan ik doen?
Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam helpt bedrijven met vragen over werk en scholing.
Meld je nu aan
Veel vraag maar ik kan niet leveren. Wat kan ik doen?
Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam helpt bedrijven met vragen over werk en scholing.
Meld je nu aan
Hoe school ik mijn personeel om?
Regionaal Werkcentrum (RWC) Groot-Amsterdam helpt bedrijven met vragen over werk en scholing.
Meld je nu aan
Previous
Next

Aanbod: concrete aanpak in 10 dagen

Elke ondernemer is anders en elke onderneming heeft andere personeelsvraagstukken. Wij weten de weg binnen alle regelgeving en hebben de mogelijkheden om te ondersteunen. Ons doel is jou als ondernemer zo snel mogelijk verder te helpen. Zodat je je kunt concentreren op je bedrijf.

Actieplan voor personeelszaken

Op basis van jouw situatie maken we een actieplan waarmee je direct aan de slag kunt. Daarnaast kunnen we ook ondersteuning bieden met bijvoorbeeld om- en bijscholing van personeel. Onze dienstverlening is gratis.

Vele ondernemers gingen je al voor, dit zijn de meest voorkomende onderwerpen.

Nee, de dienstverlening van het RWC is gratis en wordt betaald vanuit de netwerkpartners en de overheid.
 

Ja zeker, we zijn er om te helpen en je zit nergens aan vast.Meld je aan, dan gaan wij graag met je in gesprek om te kijken wat er speelt en waar we bij zouden kunnen helpen.

We kunnen ondersteunen bij het verbeteren van je huidige personeelsbestand en  bij op- of afschalen van personeel. Het Regionaal Werkcentrum bestaat uit alle partners op het gebied van werk in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. We weten de weg binnen alle regelgeving én binnen alle mogelijkheden die er zijn voor bijvoorbeeld ondersteuning bij om- en bijscholing van personeel. We kunnen advies geven over het werven van de juiste medewerkers. Maar ook omgekeerd: als er juist medewerkers boventallig zijn of worden, kunnen we hen begeleiden naar ander werk.

 

We kunnen binnen 10 dagen een actieplan maken waarmee je direct aan de slag kan. Afhankelijk van jouw situatie en het bijbehorende advies, kunnen we ook ondersteunen bij een deel van de uitvoering. Bijvoorbeeeld op het gebied van scholing en coaching. Zie ons als een personeelsadviseur op afstand.

Voor de welvaart in onze arbeidsmarktregio is het belangrijk dat zowel werkgevers als werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Er zijn veel uitdagingen voor werkgevers. Krapte op de arbeidsmarkt, terugbetalen coronasteun, onzekerheid door de situatie met Oekraïne, grondstoffenprijzen, klimaatverandering en de energietransitie.

Een toekomstbestendige arbeidsmarkt is flexibel, inclusief en eerlijk. Ons doel is dat medewerkers en ondernemers zich kunnen blijven ontwikkelen en de arbeidsmarkt goed functioneert.

Het werkgeversteam van het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam staat bedrijven bij met alles wat met werk te maken heeft.

  • Hoe zorg je dat je personeelsbeleid toekomstgericht is.
  • Doorlichten personeelsbestand op kwaliteiten en vaardigheden.
  • Vergroten inzetbaarheid met behulp van coaching, training, om- en bijscholing.
  • Check functieprofielen en vacatureteksten: passen die nog bij de huidige arbeidsmarkt.
  • Behoud van werknemers en hoe scoort jouw bedrijf qua arbeidsvoorwaarden tov andere bedrijven in jouw sector.

Met als resultaat een verbeterplan met mogelijk ook financiële ondersteuning voor bv scholing en coaching voor het vergroten van vaardigheden van medewerkers.

Meld je hier aan

De contactgegevens zijn alleen voor eigen gebruik.

Over Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam

Kijk hier voor meer informatie